Νίκος Γ. Χαρδαλιάς

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος
Περιφερειακός Σύμβουλός Αττικής
Δήμαρχος Βύρωνα (2003-2014)

Το site βρίσκεται υπό ανακατασκευή.